Te Whakakitenga – Vision

Kia tutuki pai, taatou katoa

Achieving personal best

Te Ahunga – Mission

Kia tupu, kia hua, kia puawai
Ia akonga, taatou e werohia me manaaki, naa raatou kia tutuki pai
Kia hanga he kaahui ako kukume i runga i ngaa hononga
whakaute te manaaki
To grow, to prosper and to sustain.
Challenging and supporting each and every learner to achieve and extend
their personal best.
Creating an engaging learning community based on
caring respectful relationships